Vill du eller din organisation bli sitt Bästa jag?

Jag arbetar utefter era behov, kontakta mig för ett förutsättningslöst möte där vi pratar om vad ni vill uppnå inom:

Verksamhetsutveckling och Förbättringsarbete

Det gör ont i mitt hjärta när verksamheter slösar tid och pengar på byråkrati och papperstigrar. Jag hjälper dig att spara pengar, få nöjdare kunder och motiverade medarbetare med affärsnytta som fokus. Jag hjälper dig helt enkelt att bli bättre på det du redan är bra på. 

Jag hjälper er med:

 • Ökad affärsnytta och minskad byråkrati genom en översyn av ert ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 (OHSAS 18001)  
 • Verksamhetsöversyn för att syna er effektivitet vid exempelvis; 
  - en sammanslagning av verksamheter eller vid förvärv av annan verksamhet.
  - ni upplever en känsla av ineffektivitet och otydlighet i fattade beslut.
  - när arbeten hamnar mellan stolarna och/eller dubbelarbete utförs.
 •     - när ni har samarbetssvårigheter mellan olika organisationsdelar. 
 • Förändringsledning för att få driv och engagemang vid exempelvis en större omorganisation. 
 • Jag går alltid igenom era styrande dokument, samtalar och intervjuar berörd personal samt gör studiebesök i verksamheten. Resultatet sammanställer jag i en kort rapport med förslag till aktivitetsplan för ett effektivt resultat, minskad byråkrati och ett ökat engagemang. Framförallt ökad affärsnytta. Snabbt, enkelt och utan krångel.  

  Gruppcoaching

  Vill ni lära känna varandra och er själva bättre i ex. ledningsgruppen eller har ni nya medlemmar. Då är det perfekt att köra en gruppcoaching med utgångspunkt från individuella EQi 2.0-teter med återkoppling, världens mest använda EQ-test. Emotionell intelligens (EQ) är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen. Individer som trivs, mår bra och verkar i en utvecklande organisation presterar helt enkelt bättre.

   

  Karriärplanering, Chefsstöd och Affärsutveckling

  Fråga mig gärna om dessa tjänster som jag erbjuder genom ett samarbete med EXTEMA där vårt arbete utgår från Emotionell Intelligens med EQ-i 2.0-tester. Läs mer om tjänsterna här...


  Coaching

  Nyckeln till personlig utveckling och självledarskap.

  Jag kan coacha alla personer inom bolaget, oavsett nivå och behov. Inom ett coachande samtal ger jag aldrig konkreta tips och råd. Samtalet baseras alltid på vad den andra personen behöver. Min uppgift är att väcka glöden och förvandla den till en låga. Att få personen att hitta svaret på sina egna frågor. Läs mer om coaching här...

  Mina utbildningar hittar du hos: studier.se