Vill du eller din organisation bli sitt Bästa jag?

Jag arbetar utefter era behov, kontakta mig för ett förutsättningslöst möte där vi pratar om vad ni vill uppnå.

Det gör ont i mitt hjärta när verksamheter slösar tid och pengar på byråkrati och papperstigrar. Jag hjälper dig att spara pengar, få nöjdare kunder och motiverade medarbetare med affärsnytta som fokus. Jag hjälper dig helt enkelt att bli bättre på det du redan är bra på.

Jag erbjuder; 

Verksamhetsdiagnos

All verksamhetsutveckling bygger på att ni aktivt arbetar med att bli bättre. Att granskas av en utomstående part är ett vinnande koncept. Mitt fokus ligger alltid på affärsnytta och engagemang. Förbättringsarbete handlar om företagskultur, inte byråkrati och papperstigrar. I allt mitt arbete utgår jag från filosofin bakom relevanta ISO-standarder. 

- Bas: Jag går strukturerat igenom en enskild enhet/delprocess för att ställa en diagnos kring er förmåga att uppnå era mål. Läs mer om vad som ingår här...  

- Medium: Jag går strukturerat igenom en enskild avdelning/huvudprocess för att ställa en diagnos kring er förmåga att uppnå era mål. Läs mer om vad som ingår här...

– Stor: Jag går strukturerat igenom hela er verksamhet med samtliga processer för att ställa en diagnos kring er förmåga att uppnå era mål. Läs mer om vad som ingår här... 

Utbildning

Jag hjälper er att förstå vad ISO 9001 (kvalitetsledning),  ISO 14001 (miljöledning) och ISO 45001 (arbetsmiljö) egentligen handlar om. Framgång genom förbättringar med affärsnytta som fokus. Få ett större affärsdriv och engagemang med er Internrevision eller få en ökad förståelse för ISO-certifieringen i hela er organisation. Tillsammans tittar vi på just era behov och skräddarsyr en utbildning som passar er. 

Underleverantörsgranskning

Jag hjälper er att ta reda på om era underleverantörer gör det de säger att de ska göra. Genom att låta mig granska era underleverantörer mot era avtal eller Code of conduct säkerställer ni att kvaliteten bibehålls och era kunder blir nöjda.   

Mastermind / Advisory Board member

Jag hjälper er i ledningen med att utveckla era olika strategiska områden. Ex. ISO-certifiering, strategisk kvalitetsledning, er värdegrund, er vision, er strategi och långsiktiga mål. Detta innebär att jag går in som tillfälligt eller permanent stöd eller bollplank åt ledningsgruppen eller styrelsen. 


Gruppcoaching

Vill ni lära känna varandra och er själva bättre i ex. ledningsgruppen eller har ni nya medlemmar. Då är det perfekt att köra en gruppcoaching med utgångspunkt från individuella EQi 2.0-teter med återkoppling, världens mest använda EQ-test. Emotionell intelligens (EQ) är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen. Individer som trivs, mår bra och verkar i en utvecklande organisation presterar helt enkelt bättre.

 

Karriärplanering, Chefsstöd och Affärsutveckling

Fråga mig gärna om dessa tjänster som jag erbjuder genom ett samarbete med EXTEMA där vårt arbete utgår från Emotionell Intelligens med EQ-i 2.0-tester. Läs mer om tjänsterna här...


Coaching

Nyckeln till personlig utveckling och självledarskap.

Jag kan coacha alla personer inom bolaget, oavsett nivå och behov. Inom ett coachande samtal ger jag aldrig konkreta tips och råd. Samtalet baseras alltid på vad den andra personen behöver. Min uppgift är att väcka glöden och förvandla den till en låga. Att få personen att hitta svaret på sina egna frågor. Läs mer om coaching här...