Är du intresserad av hur jag kan hjälpa dig att nå högre med hjälp av coaching?

I samarbete med EXTEMA AB erbjuder jag coachning med utgångspunkt från analysverktyget EQ-i 2.0 för både individer och grupper.

Emotionell intelligens syftar till att göra individer, företag och organisationer mer framgångsrika. Läran om emotionell intelligens ligger också till grund för testet EQ-i 2.0, världens mest använda EQ-test.

Emotionell intelligens är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen. Individer som trivs, mår bra och verkar i en utvecklande organisation presterar helt enkelt bättre.

Läs mer om mentorlyftet och våra andra tjänster här.