Vita lögner

Är det okej att dra en vit lögn?

Jag vågar nog påstå att de allra flesta av oss har dragit en vit lögn eller två i våra liv.

Varenda jul försöker t.ex. jag att tuta i mina barn att tomten finns. Min minsting tror mig än så länge, men den äldsta har börjat ana ugglor i mossen.

Barn, precis som vuxna, är inte dumma, så är det så klokt att ljuga egentligen? 

Förr eller senare så kommer alltid sanningen fram, frågan är bara hur mycket den skadar ens förtroende.

Vi talar om för våra barn att det är fult att ljuga och att man ska tala sanning. Men varför gör vi det inte själva, varför talar vi inte alltid sanning?

En lögn kan säkert ge kortsiktiga fördelar, men i förlängningen drar de en sakta ner i bråddjupet av den mörkaste ocean. Lögner är likt en sjukdom som sakta förtär ens karaktär.

Men när blir lögner farliga?

Om man är chef och ägnar sig åt att ljuga för att framstå i bättre dager, rädda sig själv, skaffa sig fördelar eller kontroll, då är man illa ute.

Ett sådant beteende har dessutom en mycket negativ inverkan på företagskulturen. Chefer som ljuger och spelar rackartyg för egen vinning och lyckas komma undan med det föder ett likadant beteende hos sina medarbetare. Eller ännu värre, sänker moralen, arbetsglädjen och produktiviteten.

Jag hade en chef en gång som ägnade sig åt att manipulera, sprida lögner och skvaller för att skapa kontroll, egna fördelar och för att själv framstå i bättre dager. När situationen togs upp i grupp eller enskilt med chefen gick denne i försvarsställning och sedan till attack. Chefen lyckades dessutom att avskeda ett par medarbetare som denne ansåg vara ”besvärliga”. Vilket naturligtvis spred en oro och en så dålig stämning i gruppen att produktiviteten och moralen var nere i botten. Få i gruppen hade något förtroende för den här chefen, ändå tog det väldigt lång tid innan företaget förstod vad som verkligen försiggick och agerade. Under en allt för lång tid lyssnade man mer på chefen än på de alarmerande signalerna från medarbetarna.    

På grund av sådana här händelser är det extremt viktigt att man som företag utvärderar ledarskapet hos sina chefer ur ett 360-perspektiv. Dvs. att man på ett systematiskt sätt tar in synpunkter från alla håll, högre chefer, kollegor och underställda medarbetare. Resultatet presenteras sen tillsammans med de utvärderade cheferna och deras överordnade. Vad är deras styrkor? Vad är deras svagheter? Vilka är deras förbättringsområden?

Här är det också extremt viktigt att cheferna får det stöd som behövs för att kunna förbättra sig i sitt ledarskap i form av coachning, mentorer och utbildningar etc. Men det ska också ställas krav på förbättring, så utvärderingarna ska ske med jämna mellanrum och förbättringarna ska synas. Ser man inte någon förbättring så måste organisationen gå in och agera genom t.ex. en förflyttning.

Vad är dina tips för ett mer öppet klimat där lögner inte får andrum?

Vill du ha mina blogginlägg och annan information rörande Assurgo Coach & Konsult direkt i din inbox?

Fyll i din e-post nedan och tryck sänd!

blog comments powered by Disqus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.