Värdegrund sökes

Jag läste nyligen en bok om företagsetik i affärslivets grynig då något slog mig i dessa tider då löpet pryds av avslöjade mäklare som fuskar för att driva upp priserna för att höja sin egen provision. 

Det är ju många företag och myndigheter som har värdegrundsord idag. Men vad är anledningen till att ha en värdegrund? För att det är populärt och ”bra” för affärerna eller för att det är ett moraliskt rättesnöre?

En stor skillnaden mellan företagsetik idag och i 1300- och 1400-talets Europa tycks vara en avsaknad av måttfullhet. Denna syskondygd med försiktighet, att man inte skulle förivra sig och kortsiktigt kasta sig in i affärer på grund av snabba klipp, då girighet ständigt lurar runt hörnet. 

Att anses vara girig, att syssla med ocker eller på annat vis inte vara pålitlig, som att t.ex. inte stå för sitt ord, var på den tiden extremt dåligt för affärerna. Vilket det i ett lite längre perspektiv även är i dagens samhälle. För även om vi kan se och läsa om en hel del företag eller personer som idag bedriver affärsverksamhet på tvivelaktig etiska grunder tror jag att de allra flesta vill bedriva en hederlig verksamhet. 

En nyligen genomförd undersökning av ICM Unlimited visar dessutom på att 37 procent av svenskar som arbetar i kontorsmiljö upplever stress till följd av att de behöver fatta ogrundade beslut. Sådana som kan leda till skada för en själv eller företaget. Eftertanke, reflektion eller måttlighet om man så vill, är kanske inte så dumt...   

Tillit till andra människor var även avgörande i affärslivets gryning och en hög etik, moral och äran att göra rätt för sig samt att möta andra med respekt. Heder och ett ryktbart namn var med andra ord viktigt för affärerna helt enkelt. Just tillit till andra är dessutom viktigt om man vill kunna delegera beslut och få andra personer att växa tillsammans med företaget. 

Men från vilka grunder fattar dessa personer sina beslut? Här är det viktigt att man har denna grund färdig och att de man anställer delar denna grund och känner för företagets syfte. Så vad står företaget för och vad är dess syfte? 

Man kan dra paralleller mellan heder och ett ryktbart namn på 1400-talet med att i dagens affärsvärld ha ett starkt varumärke som står för schyssta värden. Något som idag åter börjar bli starkt förknippat med bra affärer.

Börjar vi kanske se att pendeln rör sig tillbaka mot ett affärssamhälle där heder, etik och moral får en viktig plats igen. Precis som i 1400-talets Europa med sina gigantiska handelshus som fungerade mycket likt en modern koncern och alla andra affärsidkare som alla drevs av att heder, ärlighet och ryktbarhet är bra för affärerna.

Genom att jobba med etik, värdegrund och ledarskap för att bygga en reko företagskultur så stärker man sig inför framtidens behov av att vara en attraktiv arbetsgivare samtidigt som man möter framtidens hårdare konsumentkrav på ett hållbart företag.

Vad står ni för, vad är ert syfte och hur visar ni att ni bedriver en hederlig verksamhet?

Vill du ha mina blogginlägg och annan information rörande Assurgo Coach & Konsult direkt i din inbox?

Fyll i din e-post nedan och tryck sänd!

blog comments powered by Disqus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.