​Tid för reflektion?

Dagens samhälle med ett enormt informationsflöde och ständig uppkoppling ger oss möjlighet att få tillgång till nästan hela världen i vår handflata.

Internet, molntjänster, smarta mobiltelefoner och surfplattor gör oss mer uppkopplade och tillgängliga än tidigare på gott och ont.

Vi kan idag välja att jobba på bussen, i kön på vår lokala mataffär, när vi hämtar barnen på förskolan, är hemma p.g.a. sjukdom eller på helger och semester. I stort sätt över allt och när som helst med andra ord.

Men om vi nu jobbar på det här viset hinner vi då stanna upp och reflektera hur vi mår, hur andra mår och vad som verkligen är viktigt för att nå våra långsiktiga mål?

Säger vi till våra medarbetare att inte jobba när de är hemma på ledighet, är sjuka eller ”vabbar”, men vi gör det själva?

Ett sådant beteende är naturligtvis inte bra eftersom en ledare ska leva som man lär. Men vår ständiga uppkoppling kan leda till frestelsen att ”bara” titta till mailen och göra det där ”lilla måstet”.

Att inte koppla ifrån ökar vårt stresspåslag och kan i förlängningen vara skadligt och mycket kostsamt.

Vad vi ska tänka på är att våra hjärnor är en stenålderspryl som inte har utvecklats på 40 000 år!

Våra hjärnor är, enligt hjärnforskaren Katarina Gospic, inte anpassade till all information som sköljer över oss - den jagar istället kortsiktiga belöningar och enkla lösningar.

Det är oftast enklare att äta en kanelbulle än att gå och träna eller att i jobbsammanhang ”släcka bränder” än att följa en långsiktig plan.

Vår reptilhjärna och pannloben för en ständig kamp mellan kortsiktiga lösningar och långsiktiga, mellan känsla och förnuft.

Hjärnan förordar per automatik den snabba belöningen och den omedelbara frestelsen. Därför är det viktigt att vi tar oss tid att koppla in pannloben och fundera över våra besluts för- och nackdelar på kort och lång sikt.

Det viktiga här är att lära känna sig själv och dra fördel av hela hjärnans kapacitet.

Genom att sätta upp en tydlig vision om vart vi vill, koppla SMARTa mål på lång och kort sikt till visionen och planera vilka aktiviteter vi måste genomföra för att nå dit och hålla oss till planen samt göra uppföljningar. Då kan vi minska vårt stresspåslag och lättare fatta beslut, delegera samt släppa vårt kontrollbehov. För vi kan enkelt stämma av om våra handlingar leder till målen.  

Vad är dina tips för att minska stressen och jobbhetsen?

Vill du ha mina blogginlägg och annan information rörande Assurgo Coach & Konsult direkt i din inbox?

Fyll i din e-post nedan och tryck sänd!

blog comments powered by Disqus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.