Return to blog

Värdegrund sökes

Det är ju många företag och myndigheter som har värdegrundsord idag. Men vad är anledningen till att ha en värdegrund? För att det är populärt och ”bra” för affärerna eller för att det är ett moraliskt rättesnöre?

Read more