​Stegen till en Innovativ företagskultur

Vad krävs för att skapa en innovativ företagskultur?

Det här är en knäckfråga för många och en rejäl utmaning.

Hur ska företaget hinna med att utvecklas och testa nya saker när ni har fullt upp med att lösa vardagens arbetsproblem?

Enligt min uppfattning bör man arbeta med följande tre saker för att lägga grunden till en innovativ företagskultur:

1.     En gemensam vision, förankrad hos alla

2.     Ett gemensamt ramverk att hålla sig inom

3.     Friheten att få testa nya vägar inom ramverket

Vi tittar lite närmre på dessa tre punkter. Vad krävs för att uppnå det man vill?

Vision

Det här innebär mer än att bara ha en framtidsbild som är fantastisk. Som medarbetare vill du att visionen ska kännas i hela kroppen, att den ger en syfte och motivation till att uppnå den.

Visionen ska med andra ord vara förankrad hos alla.

Hur uppnår man det här?

Det finns olika sätt givetvis, men ett sätt är att fundera på företagets syfte. Varför gör vi det vi gör och för vem gör vi det? Vad jag avser här är företagets mission. Vilket är själva företagets verkan och där visionen är effekten av den. Läs mer om detta i mitt blogginlägg ”En snårskogav mål”.

Nästa del är att titta på hur vi vill verka, hur vill vi agera mot varandra och våra kunder. Har vi en etisk ribba att spegla våra beslut och vårt agerande mot? Hur ser våra gemensamma värderingar ut?

Ett företag som inte är tydlig med sina värderingar och etiska ribba riskerar att drabbas av den kris som en viss tysk biltillverkare fått uppleva. Att fatta beslut och agera utifrån en värdegrund och utifrån sin mission underlättar att man gör rätt på lång sikt.

Värdegrund fungerar dessutom som en utmärkt värdemätare för att se om någon är en lämplig kandidat vid rekrytering. Ett bra CV är inte allt, det är inte ett CV som ska leverera resultat i enlighet med företagets mission och värderingar, det är personen bakom. Om värderingarna och moralen hos denne inte är på rätt ställe kan det få förödande konsekvenser.

Ramverk

När det övergripande syftet och vad som förväntas av oss på denna nivån är tydligt och efterlevs är det dags att gå ner på enhets- och personnivå.

Strukturera upp med tydliga processer och rutiner som avspeglar företagets mission, vision och värderingar.

I sin råaste och enklaste form:

-       Vem gör vad och varför på person och enhetsnivå?

-       Vilken kompetens behövs och var?

När alla förstår att man är en del av en helhet blir det också enklare att förstå varandra. Vi är inte isolerade öar i företaget. Utan vi levererar tillsammans och vi bidrar alla med vår bit till kakan för att uppnå företagets vision.

Med ett tydliggjort ansvar, befogenheter och syfte blir det också enklare att prioritera rätt. Det blir med andra ord enklare att göra rätt saker. Göra de saker som leder mot visionen genom missionen, inget annat.  

Frihet

Hur skapar vi då den frihet som behövs för att börja vara innovativa?

Jag vill hävda att det alltid börjar med tillit och att man lyssnar på varandra med nyfikenhet.

Tweet: ”Bygg tillit genom att lyssna med nyfikenhet på andra.” - @assurgocoach

Genom att nyfiket lyssna på andras idéer och perspektiv kan man mata sina egna tankar och idéer till storartad framgång. Man vet inte alltid bäst själv och det som kan verka fantastiskt i ens egna tankar kan se väldigt annorlunda ut hos andra.

Att våga testa och uppmuntra till nya tankar och idéer som leder mot företagets vision är viktigt om man vill få till en innovativ företagskultur.

Lita på engagemanget och drivkraften hos de som kommer med nya tankar och innovationen är ett faktum.

När vi har klart för oss vad vi vill och vart vi ska gå är det också lättare att sätta igång och arbeta mot det.

Vad gör du för att uppmuntra innovation? Dela gärna dina tankar nedan.

Vill du ha mina blogginlägg och annan information rörande Assurgo Coach & Konsult direkt i din inbox?

Fyll i din e-post nedan och tryck sänd!

blog comments powered by Disqus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.