Missnöjda mellanchefer

En nyligen gjord undersökning av ledarskapskonsultfirman Zenger Folkman visar på att dåligt ledarskap och brist på motivation är grundorsaker till att många mellanchefer är missnöjda. 

Missnöje smittar gärna av sig och är det chefer som är missnöjda samt visar det för sina medarbetare så blir problemet ännu värre. 

Missnöjda mellanchefer som genererar missnöjda medarbetare har ofta en mycket negativ inverkan på produktiviteten. 

När det inte finns harmoni i arbetsgrupperna och ett missnöje gror i leden har man stora utmaningar framför sig. 

Undertryckt missnöje är som sura disktrasor. Visst kan man delvis dölja den sura lukten genom att låta trasan torka eller "slänga" undan den, men lukten blir inte bättre. Det är först när du arbetar med den genom att "konfrontera" den och koka den som lukten försvinner.  

Forskning och artikel efter artikel påvisar att hög personalomsättning, sjukfrånvaro och låg produktivitet kostar svenska företag miljarder varje år och hundratusentals människor vantrivs på sina arbetsplatser. 

Orsakerna till detta är många, men det bottnar ofta i dåligt ledarskap, bristande kommunikation, avsaknad av motivation och glädje på arbetsplatsen.

Men det behöver inte vara så!

Genom att utveckla ledarskapet och arbeta aktivt med chefer, medarbetare och företagets värdegrund, förbättra kommunikationen och öka glädjen och delaktigheten på arbetsplatsen så kommer ofta engagemanget och motivationen på köpet.

Gruppcoaching och enskild coaching för chefer och medarbetare som bottnar i en värdegrund är ett effektivt sätt att få fart på de inneboende resurser som vi människor sitter på, öka motivationen och nå önskade resultat.  

För det är när vi tar hand om den viktigaste komponenten och resursen ett företag har, nämligen sina medarbetare, som det börjar hända positiva saker.

Många undersökningar visar att företag där medarbetarna verkligen trivs och finner glädje på jobbet ger mer tillbaka till sina arbetsgivare och personalomsättning är lägre vilket i förlängningen ger en högre avkastning. 

Så låt oss ta hand om varandra, lyssna mera och visa mer omtanke, så har vi kommit en liten bit på vägen. 

Vilka är dina tips för att höja motivation och minska missnöje?

Vill du ha mina blogginlägg och annan information rörande Assurgo Coach & Konsult direkt i din inbox?

Fyll i din e-post nedan och tryck sänd!

blog comments powered by Disqus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.