Kraften i att lyssna

Att kunna behärska konsten att aktivt lyssna på andra är en oerhört viktig egenskap som coach. Men det är också en oerhört viktig egenskap för alla som vill vara en framgångsrik ledare oavsett vilken position man har.

Vad är då ett aktivt lyssnande?

Allt börjar med att man visar ett genuint intresse för den man lyssnar på. Att man är nyfiken, vill lära sig och har ett genuint öppet sinne. Vi människor tycker om att prata om oss själva och att låta någon få prata om just sig själv är ett enkelt sätt att bygga upp ett förtroende.  

När man har denna närvaro och fokus på den andra parten är det viktigt att man inte bara uppmärksammar orden som sägs utan även de icke verbala delarna i samtalet, kroppsspråket, minerna och tonläget. Reflektera över det man ser och hör samt uppmärksamma den andra parten på det. Att uppmärksamma någon på detta skulle kunna låta så här:

”När du nämner ordet fri så ser jag att det bokstavligt lyser i dina ögon och du rätar på ryggen. Vad innebär det att vara fri för dig?”

Det gäller även att vara uppmärksam på sitt eget kroppsspråk, man ska t.ex. inte flacka med blicken, titta ut genom fönstret, svara i telefon eller på sms eller heja på folk i korridoren etc. under ett samtal. Ha fullt fokus och låt ens koncentration ligga på den andra parten, allt annat är oförskämt.

Om möjligt så är det alltid bra att förbereda sig på vad eller vilket område samtalet ska handla om. Då blir det lättare att skaffa sig grundläggande information och ställa frågor.

Ställ öppna frågor som börjar med orden vad, var, när, hur, vem och vilka. Det finns ytterligare ett ord som går att använda och det är varför. Men man bör vara försiktig med varför-frågor då de kan få den andra parten att känna sig anklagad och gå i försvarsställning, något som är förödande för de flesta samtal.  

Klargör det man hör genom att sammanfatta, återberätta och omformulera den andra partens ord. Det hjälper båda parterna att förstå och få perspektiv vilket underlättar för handling och lärande.

En annan viktig sak att tänka på är att hålla tillbaka egna reflektioner, värderingar, lösningar, råd och kommentarer. Såvida inte den andra parten direkt ber om den. Försök istället att fullt ut försöka se världen från den andra partens synvinkel. Tänk inte så mycket på rätt eller fel, vad är det egentligen? Det finns olika sätt att se på saker, det är bara att acceptera.

Att aktivt lyssna på andra bygger förtroende hos människor och förtroende är en grundbult i ett gott ledarskap.

Vad har du för erfarenheter av att aktivt lyssna på andra?

Dela gärna med dig i kommentarsfältet.

Vill du ha mina blogginlägg och annan information rörande Assurgo Coach & Konsult direkt i din inbox?

Fyll i din e-post nedan och tryck sänd!

blog comments powered by Disqus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.