Kan man byta värdegrund?

Vad händer med värdegrunden när du köper upp ett annat företag, själva blir uppköpta eller när du helt enkelt slår ihop företag?

För att svara på den här frågan har jag tagit hjälp av Camilla Lögdberg som är HR-chef på HKScan Sweden i Linköping.

Det finns stora utmaningar när du ska sammanfoga två eller flera olika företagskulturer. Värderingar och attityder är en utav dem, en annan kan vara ledarstil och målsättningar.

Men i detta inlägget fokuserar jag på värderingar och hur Scan löste detta dilemma när de blev en del av koncernen HK.

Scan hade sedan länge en väl inarbetad och rotad värdegrund som de arbetade efter när de fick direktiv från den nya koncernledningen att arbeta in koncernens gemensamma värdegrund i sin vardag.

Andreas (A) - ”Camilla hur reagerade era medarbetare på dessa nya direktiv om en ny värdegrund?”

Camilla (C) -  ”De ställde sig naturligtvis frågande till hur de skulle göra med den värdegrund som redan var så strakt rotad i vår vardag.”

A – ”Hur tacklade ni detta problem?”

C – ”Vi kom ganska snabbt fram till att den nya värdegrunden var en utveckling av den befintliga. En påbyggnad vilket underlättade förståelsen för den nya värdegrunden. Det var lättare att få med sig alla när de insåg att den nya var ett komplement och en utveckling, istället för något som ersatte den gamla. Detta gör att vi fortfarande arbetar med den gamla, men att vi har utvecklats ytterligare genom den nya.”

A – ”Hur gick ni tillväga med arbetet att föra in den nya värdegrunden i er arbetsvardag?”

C – ”Vi arbetade mycket med workshops från ledningsnivå hela vägen ut i produktion. Vi frågade oss vad den här nya värdegrunden betydde för oss på vår avdelning. Vilka beteenden som kopplas till den”

För att det ska gå så smidig som i fallet med HKScan behöver du inte bara ha en öppen, lärande och utvecklande inställning som de har visat prov på. Du behöver också ställas inför en värdegrund som är kompatibel med den man redan har.

Fallet hade varit mycket svårare om den nya värdegrunden inte var ett komplement och var raka motsatsen till den de redan hade. Det hade försvårat arbetet med att förstå och ta till sig den nya värdegrunden. De flesta medarbetare hade inte känt igen sig och skulle haft svårt med att relatera till de beteenden som är kopplade till värdeorden.

För värderingar styr våra handlingar och beteenden. Att arbeta med en värdegrund som strider mot dina egna värderingar är inte bra, det leder ofta i längden till ohälsa.

Men visst går det att byta värdegrund på ditt företag för att svara på frågan i rubriken. Men det tar tid och du behöver tänka till. Tänk på att få den nya värdegrunden till att bli en utveckling av den gamla.

Vill du ha mina blogginlägg och annan information rörande Assurgo Coach & Konsult direkt i din inbox?

Fyll i din e-post nedan och tryck sänd!

blog comments powered by Disqus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.