Har du koll på Arbetsmiljöverkets nya regler?

Den 31 mars 2016 börjar nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Reglerna handlar bland annat om ledarskap, samarbete, konflikter och stress.

Vi ser idag ett samhälle som snurrar allt snabbare och personer i vår omgivning som drabbas av utmattningsdepression. Det fenomen som vi förut kallade att "gå in i väggen”. Sjukskrivningar är kostsamma historier för arbetsgivare. Så även de avbräck man får vid ständig nyrekrytering om företaget har hög personalomsättning.

Hur hanterar du ensamfunktioner på ditt företag?

Är du ständigt kontaktbar och arbetar du under ledighet eller vid vård av barn?

Hur hanterar du stress och konflikter? 

Hur tydligt uttalat är ditt ansvar och vad som förväntas av dig? 

Det här är bara några av de frågor som arbetsmiljöverket vill att vi börjar arbeta med rent praktiskt på företag i vårt avlånga land.

Men vad menas med organisatorisk och social arbetsmiljö?

Organisatorisk arbetsmiljö handlar bland annat om ledning och styrning, kommunikation, delaktighet och delegering av arbetsuppgifter. Men även sådant som krav, resurser och ansvar. Social arbetsmiljö berör sådant som socialt samspel, samarbete, kränkande särbehandling och socialt stöd från chefer och kollegor.

De mest framgångsrika företagen som jag känner till är de som tar sig tid att bl.a. planerar, strukturera och arbeta förebyggande i företagets sociala och organisatoriska delar.

För de vet att det är mycket dyrare att agera när en skada redan är skedd. Exempelvis en medarbetare som blivit sjukskriven på grund av stress. Eller en som lämnar företaget för en annan arbetsgivare på grund av otydliga krav och förväntningar eller dålig uppskattning.

Jag hjälper gärna dig att följa Arbetsmiljöverkets nya regler i praktiken, läs mer om hur här.

Vill du ha mina blogginlägg och annan information rörande Assurgo Coach & Konsult direkt i din inbox?

Fyll i din e-post nedan och tryck sänd!

blog comments powered by Disqus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.