Hantera stressen genom självreflektion

Det är många som i dagens arbetsliv upplever daglig stress. Trenden går dessutom åt fel håll och stressen i arbetslivet verkar oroande öka.

Man kan kort säga att stress är en automatisk försvarsreaktion som sätts igång i våra kroppar av t.ex. ett för högt arbetstempo, oklara direktiv eller konflikter. Stress visar sig ofta genom stegrad puls, förhöjt blodtryck, ökad andning, spända muskler och ett immunsystem som går på helspänn till följd av den ökade mängden stresshormoner som t.ex. adrenalin i kroppen.

Alla utsätts vi någon gång för påfrestningar och ett ökat stresspåslag. Om de är kortvariga och vi ges en möjlighet till att återhämta oss så behöver det inte vara skadligt. Men om dessa påfrestningar blir övermäktiga, när vi tappar kontrollen, saknar stöd och tid för återhämtning så sliter stressen på kroppen så mycket att det kan leda till sjukdom.

Ett mycket bra sätt att hantera stress på är att ta sig tiden att ägna sig åt självreflektion för att återfå kontrollen, viljan och motivationen. Att lära sig förstå de värderingar man har och hur de styr ens handlingar samt vad som är viktigt för en underlättar ens hantering av livet.

Psykologisk kognitiv forskning kring att hantera stress visar att personer som regelbundet ägnar sig åt självreflektion hanterar stress på ett mycket bättre sätt än någon som inte ägnar sig åt självreflektion. Så gör även forskning inom neuroradiologi som visar att den del av hjärnan som kallas gördelvindlingen är mycket aktiv under självreflektion. Det är alltså den delen som ligger mitt i hjärnan och som bl.a. reglerar våra exekutiva funktioner, känslor, värderingar, motivation och inlärande.

Men för att självreflektion ska ha avsedd effekt förutsätter det att personen har en vilja att lära sig och ser det som en positiv utmaning att handskas med sitt eget beteende och att förstå de mekanismer som styr ens agerande. En person som istället ser detta som ett hot eller inte har en vilja till att verkligen vilja lära sig att förstå sig själv har självreflektion ingen eller liten effekt. Ett öppet sinne, viljan att lära och en ödmjukhet är grundläggande i ett bra ledarskap av både sig själv och andra.

Det som forskningen visar idag är något som våra gamla filosofer som t.ex. Sokrates har vetat sedan länge. Våra urgamla filosofer pratade mycket om vikten av att känna sig själv, reflektera över vår livsmission och våra värderingar. Självkännedom vilar på att man känner till sina etiska värderingar och vad som driver ens agerande.

En coach kan hjälpa en att utforska sina värderingar och underlätta till självinsikt samt självkännedom. Genom coaching kan man få hjälpa med självreflektion och att optimera sina resurser, då coachen använder verktyg som aktivt lyssnande och kraftfulla frågor.

Dela gärna med dig av dina tankar kring hantering av stress.

Vill du ha mina blogginlägg och annan information rörande Assurgo Coach & Konsult direkt i din inbox?

Fyll i din e-post nedan och tryck sänd!

blog comments powered by Disqus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.