​En snårskog av mål

Hur gör jag när jag ska sätta upp ett mål?

Målstyrning är ett kraftfullt instrument att ta till när man vill åstadkomma resultat inom ett eller flera områden. Det spelar ingen roll om det är personliga mål, prestationsmål inom idrott, organisationsmål eller företagsmål, målstyrning bygger på samma grund.

Men när det kommer till mål så är det en snårskog av olika måltyper man har hört talas om. För vad är det för skillnad på inriktningsmål, effektmål, projektmål, verksamhetsmål och affärsmål?

Vad är vision, mission och kundlöfte samt har de någon koppling till mål?

Sen ska vi inte glömma att mål ska vara SMART:a, för det har ni väl hört eller hur?

Så jag tänkte göra en ansats att rensa lite bland slyet och enkelt försöka förklara alla dessa uttrycks innebörd.

Vision: En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. En vision är något man vill sträva efter att uppnå, till skillnad från en mission som är mer handfast, något som ska genomföras.

Mission: Är en kort skrivelse i en mening eller två om en organisations eller företags huvudsyfte, dvs. själva anledningen till dess existens, och dess fokusområde. En sådan här skrivelse är långsiktig och ska syfta till att ge organisationen en riktning inom vilken marknad man agerar, med vilken servicegrad samt fungera som en ledstjärna för vad som är viktigt. Mission är verkan och vision är effekt.  

Kundlöfte: Ett kundlöfte är något som binder samman organisationens eller företagets syfte, ens ställning på marknaden, sin strategi och kundernas upplevelse. Kundlöftet möjliggör för en att skilja ut sig från mängden och spela på kundernas känslor. Men kom ihåg att ett löfte är något man håller, brutna löften är ett enkelt sätt att rasera förtroende på.  

Inriktningsmål: Ett visionärt mål som ska inspirera till handling och nya lösningar. Tänk lite ”Let´s put a man on the moon”. Dessa mål är vanliga i politiskt styrda sammanhang, har lång eller ingen tidsgräns och kan ibland tendera till att vara lite oprecisa. Dessa mål kräver rådighet, inflytande, maktmedel och resurser om det ska hända något, tänk på att USA faktiskt placerade personer på månen.  

Effektmål: Är den vinst, fördel eller effekt som förväntas komma av ett arbete, aktivitet eller projekt. Effektmål kan syfta på lönsamhet, ökad försäljning eller bättre kvalitet etc. Ett eller flera effektmål kan leda mot ett inriktningsmål. 

Projektmål: Är det som ett projekt har åtagit sig att leverera till beställaren, dvs. att ta fram t.ex. en produkt eller service inom projektets tidsram och budget osv.

Verksamhetsmål: Har ett fokus på att nå ett resultat för en verksamhet, som t.ex. öka kunskapen inom ett område för de anställda, förenkla arbetsmoment eller metod eller minska resursåtgång i en process etc.

Affärsmål: Syftar till öka sina intäkter, som att t.ex. etablera sig på en ny marknad, ökad merförsäljning eller anskaffande av X nya kunder etc.

Sen hade vi det där med SMART, vad är det för något?

SMART är en initialförkortning för Specifikt, Mätbart, Accepterat/Attraktiv, Realistiskt och Tidsatt. Ibland kan det vara bra att på slutet lägga till ett E för att målen ska vara Enkla, för att ibland kan man behöva dela upp mål i flera delmål.

Anledningen till varför man ska ha SMART:a mål är för att Specifika och tydliga mål främjar prestation bättre än generella mål. Det blir även lättare att se vilka aktiviteter som krävs för att uppnå målen, för det krävs handling för att nå dit man vill. Om man dessutom Accepterar lite tuffare mål så är de också mer motiverande än om de vore lätta. Tidsätter man därtill målet så underlättar det för återkoppling och uppföljning vilket även det leder till en större ansträngning och framför allt viktigt lärande.

Just lärande är något jag inte tar upp här, så läromål, nyfikenhet och ett öppet sinne får bli en annan bloggpost.

Men kom ihåg allt börjar med den ”enkla” frågan; vad vill man uppnå?

Dela gärna med dig av dina tankar kring mål.

Vill du ha mina blogginlägg och annan information rörande Assurgo Coach & Konsult direkt i din inbox?

Fyll i din e-post nedan och tryck sänd!

blog comments powered by Disqus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.