​Att vara omtänksam är mer lönsamt.

Ökar produktiviteten hos medarbetare om man drar åt tumskruvarna och är tuff och hård?

Nej, forskning visar att detta istället leder till ökad stress hos medarbetarna och höga stressnivåer bidrar till att man är missnöjd, oengagerad, presterar sämre, producerar mindre och kan i förlängningen leda till ohälsa.  

Bara ohälsa kostar det svenska samhället enligt Folkhälsoinstitutet 120 miljarder per år, en vansinnigt onödig kostnad enligt mig.

I en nyligen genomförd jättestora Gallup-undersökningen som genomförs i 142 länder framkom att bara 16 % av medarbetarna i Sverige är engagerade på sina arbeten. Det innebär att resterande 84 % är mer eller mindre oengagerade.

Frågan är vad oengagerade medarbetare kostar våra svenska företag i minskad produktivitet?

Modern organisationsforskningen visar även att chefer som är trygga, rättvisa och omtänksamma ger medarbetare som är mer produktiva både individuellt och i grupp, som hjälper varandra och blir mer lojala mot företaget.

Att arbeta förebyggande med en omtänksam och empatisk företagskultur och ledarskap är betydligt billigare och skapar i förlängningen ett bättre resultat och lönsamhet. Något som bl.a. Kavlis VD Gerhard Bley berättade om på senaste Kvalitetsmagasinet Live.

Coaching i både grupp som individuellt tillsammans med trepartscoaching och 360-graders övningar där man tar in åsikter från alla håll om ens ledarskap hjälper en inte bara att få större självinsikt. Det hjälper en även att handla utifrån sina värderingar och att prioritera samt att enklare kunna fatta beslut. Man blir tryggare som person, mer prestigelös och vågar gå längre.

Ledarskap bygger på relationer och det kan man bara få i det mänskliga mötet. Därför är det viktigt att man även regelbundet träffas för att bygga på relationerna inom organisationens alla nivåer. Det är lättare att vara öppen, ärlig och prestigelös när man känner sig själv, har goda relationer och att alla delar ett engagemang för helheten. En tydlighet och ett ansvarstagande för leverans är en naturlig följd i en harmonisk organisation.

Vad är dina tips för att skapa en mer empatisk företagskultur med ett omtänksamt ledarskap?

Vill du ha mina blogginlägg och annan information rörande Assurgo Coach & Konsult direkt i din inbox?

Fyll i din e-post nedan och tryck sänd!

blog comments powered by Disqus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.