Att nå längre och utvecklas tillsammans

Att vara en attraktiv och innovativ arbetsgivare är viktigt om du vill nå framgång på dagens kunskapsintensiva arbetsmarknad.

Men vad behövs för att vara innovativ och attraktiv som arbetsgivare?

Jag anser att du behöver en del grundelement på plats för att få till en sådan kultur. Det handlar om att se helheten och ha följande på plats;

  • Syfte – Mål – Värderingar
  • Struktur – Människor – Kompetens
  • Stöd – Ledarskap – Relationer – Uppmärksamhet

Ett företag som jobbar mycket med att utveckla både kompetensen och individen hos sina anställda är Combitech. En viktig kugge i att bygga just en innovativ och attraktiv arbetsplats som bygger på kompetens och tillit. Här ser man kompetensutveckling som en investering och inte en kostnad.

Combitech är på topp 50-listan över Sveriges bästa arbetsplatser 2015.

Jag har fått förmånen att träffa och prata med Henric Wedenberg som är HR-specialist på just Combitech.

”Vi har vår grundplåt i våra värdeord Hjärta och Hjärna att utgå från i vårt arbete. Combitech är ett kunskapsintensiv konsultbolag inom teknikbranschen. Att just kombinera kompetens, kunskap och resultat med relationer, erfarenhetsutbyte och personlighet är melodin för att vi är där vi är idag. Men som allt annat kräver även vår värdegrund ett ständigt underhåll och ett aktivt arbete för att hålla det vid liv.” säger Henric.

Combitech arbetar mycket med olika interna nätverk och utvecklingsprogram för att ständigt kunna utvecklas och skapa mervärde för både sig själva och sina kunder.

Förutom de vanliga verktygen såsom rent teknisk kompetensutveckling, medarbetarundersökningar, ledarskapsutvärderingar ur ett 360-perspektiv och utvecklingssamtal arbetar de på fler fronter med utvecklingen av sina medarbetare.

I sina interna utbildningar för juniora konsulter använder de bland annat aktiva seniora medarbetare som prestigelöst delar med sig av sina egna erfarenheter och fallgropar. De jobbar även intensivt med rollspel vid sina utbildningar för att skapa en förståelse för sina egna och andras beteenden. För dem som vill ta sig an större roller och ansvar har de skapat mentorsprogram för olika inriktningar såsom specialist eller chef. 

”Vi har även dialogseminarium som nästan kan ses som en bokklubb. Deltagarna får en bok som de ska läsa innan varje träff. Kategori av böcker varier, det kan var allt från skönlitterära verk till verkliga människoöden i memoarer. Men gemensamt är att de har en stark koppling till olika beteendemönster hos oss människor och de olika situationer som det kan försätta oss i. På själva dialogseminariet får deltagarna berätta om sin syn på olika händelser och karaktärer. Detta kopplas sen till praktiska fall och lärdomar ur deltagarnas egna arbetsliv. På detta vis sätter vi ord på de känslor vi har i olika situationer. Det är väldigt lärorikt för alla deltagare. Du får en väldigt bra självinsikt, en tillgång till den tysta kunskapen.” fortsätter Henric.

Att jobba tillsammans, skapa relationer och få en större insikt om sig själv är inte bara bra för dig som individ det är även bra för företagets utveckling.    

Hur arbetar du med kompetensutveckling på ditt företag?

Dela gärna med dig i kommentarsfältet nedan.

Vill du ha mina blogginlägg och annan information rörande Assurgo Coach & Konsult direkt i din inbox?

Fyll i din e-post nedan och tryck sänd!

blog comments powered by Disqus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.