Arrogant eller ödmjuk?

För ett bra tag sedan läste jag ett inspirerande blogginlägg av Dan Rockwell om skillnaden mellan arrogant och riktigt ledarskap. Med inspiration från hans post skapade jag den här.

Vill man vara en arrogant eller respektabel person?

Jag vill tro att de allra flesta svarar att man vill vara en respektabel person, en god ledare.

Både privat och i ens yrkesliv är detta viktigt, att man är ödmjuk och står upp för ädla värderingar. 

Extra viktigt är detta i ens yrkesliv om man är chef, arbetsledare, projektledare eller har en annan ledande befattning.

Men vad skiljer en arrogant person från en god ledare?

Här är några beteenden man måste sluta med om man inte vill framstå som arrogant:

 1. Rusa hit och dit, vara med på allt och tro att man är viktigast (det är man inte).
 2. Skryta om egna uppdrag och ”bravader”, (lyft hellre andra och deras triumfer).
 3. Protektionism, avskilja/avskärma sig, prata vi och dem (Vi sitter alla i samma båt och ska ro åt samma håll för organisationens bästa).
 4. Ta telefonsamtal under möten, det är respektlöst och ger signaler till mötesdeltagarna att dem inte är viktiga och inte mötet heller, så varför är man där då?
 5. Skvallra och snacka skit om andra (Ledare sysslar inte med sådant, punkt).
 6. Tala om hur arbetet i ärenden/projekt etc. ska utföras, detaljstyra. (Vill man göra saker på sitt sätt, gör det själv, men det är inte ens uppgift. Din uppgift är att vara ledare, inte specialist. Specialistens uppgift är att lösa uppdraget och leverera resultat). <Med detta menar jag inte att man som ledare inte ska kunna kavla upp armarna och hjälpa till, för det ska man, men då är det på specialisternas villkor.> 
 7. Prata för mycket på arbetsmöten (har bäring på punkt 6). (Man har två öron och en mun, använd i den ordningen. Din uppgift är att ge stöd vid behov och undanröja eventuella bekymmer som hindrar ens medarbetare att utföra de uppgifter man har gett dem.)
 8. Veta bäst! (Det gör man väldigt sällan.)
 9. Klaga och skylla ifrån sig, istället för att lösa problem och stötta.
 10. Missbruka sin makt för egen vinning. (Man företräder arbetsgivaren inte sig själv, sätt alltid organisations agenda (värdegrund, visioner, policyer och mål) först!)

Vill man bli en ledare som ens medarbetare vill följa ska man ta för vana att:

 • Var handfast när värdegrunden hotas. Ödmjuka ledare står för ädla värden.
 • Inse att du inte är din titel.
 • Kräv resultat och möjliggör sen leverans av resultat.
 • Lever som man lär och föregår med gott exempel.
 • Tjäna, du finns till för dina medarbetare.
 • Fråga mer än att tala om, nyfikenhet föder ödmjukhet (inse att man inte vet allt).
 • Skryt om andra och säg tack ofta.
 • Ta till dig feedback och agera, utveckla dig själv till att bli bättre.
 • Gör tvärtemot den arroganta listan.

Att vara ödmjuk kräver mer självkänsla än att vara arrogant.

Rädslan att inte räcka till eller tro att man inte duger gör att vi gärna tar på oss den arroganta masken som gör att vi tror att vi vet bäst.

I ödmjukhet finns kopplingen till andra människor, att man tar sig tid och finns tillgänglig. Ödmjukhet visar att man är beroende av varandra. Ödmjukhet bygger förtroende och förtroende bygger ledarskap.

Arrogans däremot stöter bort, avskärmar sig, talar vi och dem, talar om hur istället för vad. Arrogans solar sig gärna i de egna ”bravaderna”. Arrogans vill ingen följa!

Ställ dig följande frågor och svara ärligt:
-          Skulle jag vilja ha mig själv som chef?
-          Kräver jag mer av andra än av mig själv?
-          Ska andra leverera ett bättre resultat än vad jag gör?
-          Förlåter jag mina egna misstag, men inte andras?
-          Lever jag som jag lär?

Om du inte är ärlig när du svara på dessa frågor så ljuger du inte bara för dig själv utan även mot alla andra i din omgivning.

Om du svarat ärligt och inte tycker om dina svar ska du genast agera och jobba på ditt beteende.

Du har redan visat att du duger, annars skulle du inte ha fått jobbet som chef.

Se nu till att göra något bra av det och utvecklas som person tillsammans med de medarbetare som du hjälper att utveckla. Vi kan alla nå våra högre potentialer.

Vill du utvecklas i ditt ledarskap, chefs- eller yrkesroll så hjälper jag dig gärna. Hör av dig till mig för ett förutsättningslöst samtal, så tar vi det vidare där ifrån.

  Dela gärna med dig av vad du tycker är bra eller dåliga egenskaper för en chef.

Vill du ha mina blogginlägg och annan information rörande Assurgo Coach & Konsult direkt i din inbox?

Fyll i din e-post nedan och tryck sänd!

blog comments powered by Disqus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.