5 snabba tips för att anamma ett coachande ledarskap

1. Lär känna sig själv och andra

Värderingar utgör våra grundregler och våra allmänna övertygelser samt attityder. Medvetet eller omedvetet styr de våra handlingar, beteende och beslut samt bidrar till att bevara och öka vår självkänsla. Värderingar är således de attityder, val och beteenden som har en möjlighet att påverkar vårt välmående och andras. Genom att undersöka sina och andras värderingar kan man lättare förstå och hitta vad som driver och motiverar människor.

2. Skapa goda relationer och tillit

Vi har alla en inneboende drivkraft av att vilja ha kontroll. Därför är det viktigt att man alltid tror på människans potential och förmåga att själva lösa problem. Ibland kan dock den inre glöden svalnat och då gäller det att blåsa liv i motivationen. Människor har nästan alltid egna idéer, tankar och förslag kring hur man löser problem. Bygg tillit genom att genuint bry sig om andra utan baktankar samt att ge ifrån sig makten, ge ansvar och släppa kontrollen. Fokus ligger på att göra rätt saker, inte på att saker görs rätt.

3. Fokusera på framtiden och tydliga mål

Coaching handlar om att fokusera på framtiden, inte att grotta ner sig i det förflutna. Tiden står inte stilla, därför kan vi bara lära av det som inte fungerade. Genom att fokusera på det som fungerar och testa nya vägar blir det lättare att gå från nuläge till önskeläge. Med tydliga mål och ett syfte ökar energin och motivationen hos människor att nå dem.

4. Få andra att växa och utvecklas själv

Genom att koppla medarbetarnas mål med organisationens mål och värderingar ökar förståelsen för varje individs bidrag. Lär känna andras motiv, motivationskraft och se deras potential så blir det lättare att få tillit samt att då kunna utmana dem så att de växer som personer. Är man känd för att hjälpa andra kommer andra att vilja hjälpa dig.

5. Vara tydlig och leva som man lär

Alla framgångsrika ledare känner och lever sina värderingar och sin vision. De säger inte bara vad som behöver göras, utan även visar och gör de rätta sakerna. De vågar, vill och väljer! Men även den mest framgångsrika ledaren har mentorer, förebilder och coacher för att hjälpa, stödja och utmana.

”Great leaders don’t care about the money. They care about the product and they never stops making them better. And they care about the people. They have merciless passion, good values and a crystal clear vision.”
 - Daniel Walker, fd Chief Talent Officer, Apple

Vill du ha mina blogginlägg och annan information rörande Assurgo Coach & Konsult direkt i din inbox?

Fyll i din e-post nedan och tryck sänd!

blog comments powered by Disqus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.