Är vi som människor ovilliga till förändring?

Vad innebär en förändring?

Oftast innefattar förändring att något behöver ändras eller ersättas. Det kan vara ett beteende, en aktivitet, ett arbetsmoment, ett verktyg eller en maskin etc.

Jag tror inte att vi är ovilliga till förändring. Däremot är vi ganska "lata"! 

Vi vill inte slösa energi på något som vi tycker är onödigt!

Men förändring är inte onödigt, det är högst nödvändigt för ett långsiktigt och hållbart liv. 

När vi står inför en förändring är den oftast skrämmande för oss. För vår hjärna vill inte slösa energi på att lära sig nytt eller hantera situationen rationellt med vår energikrävande smarta del av hjärnan. Vi går därför ofta in i "fly eller fäkta-läge".   

Men förändringar är naturligt i våra liv, de kommer ofta över oss och vi styr inte över alla själva.

För det vi inte tänker på är att vi ständigt utsätter oss för förändringar i vår vardag.

Stora förändringar är exempelvis när vi flyttar ihop med någon, skaffar barn eller förlorar en nära anhörig. Andra förändringar kan vara att vi renoverar köket hemma eller att vi byter jobb. Små kan vara att vi byter TV eller mobiltelefon.

Ta mobiltelefonen, för 12-13 år sedan sprang alla omkring med en Nokia 3310.

Kommer du ihåg den telefonen?

Idag har vi smartphones, vilket är mer av en handdator som vi kan ringa med än en telefon.

Möjligheterna att ta till sig eller dela information är helt plötsligt oändlig.

Vi har ändrat vårt beteende. Det är detta som förändring handlar om.

Telefonen använder vi inte längre enbart för att ringa med och spela Snake på när vi hade det lite tråkigt på bussen hem.  

Vi delar information med varandra och hela världen.

Vi har inte bestämt att vi ska ändra på beteendet, vi har bara anpassat oss till ständiga små uppgraderingar.

Eller kanske ska jag säga förbättringar!

För om du ständigt jobbar med att göra små förbättringar så behöver inte en förändring vara så radikal!

Så sluta att jobba med förändring när det blir påtvingat och börja istället att proaktivt arbeta med anpassning!

Att gå direkt från en Nokia 3310 till en Smartphone är en stor förändring, som gör oss motvilliga. Det är för mycket nytt att lära sig.

Gör du det med små steg så är det mindre energikrävande och går smidigt. 

Förändringar är energikrävande och skapar rädsla. Anpassning är däremot naturligt och kan istället skapa delaktighet.        

Anpassning får oss att växa som personer och jag tror att vi alla vill växa som personer.

Så se inte förändringar som ett hot, utan som möjligheter till nya kunskaper och att anpassa oss till nya förutsättningar. 

Jag är exempelvis allergisk mot uttrycket ”så här har vi alltid gjort!” 

Det ger mig rysningar och det går kallakårar längs hela ryggraden.

Lika illa är uttrycket ”det där har vi försökt med förut, det funkar inte!”

Så här har vi alltid gjort, funkar inte i längden! Omvärlden förändras och det måste vi med.

När det kommer till att testa nya saker, så är väldigt lite nytt under solen!  Det som inte fungerade igår, fungerar troligtvis idag, men inte imorgon. Det enda konstanta vi har här i livet är just förändring!

Det finns nästan alltid något område inom det vi jobbar med som vi tycker är roligt, där vi är duktiga. Där vi vill utvecklas!

Din uppgift är att ta reda på dessa hos dig själv, dina medarbetare och kollegor.

För om du lyssnar och lär känna de drivkrafter du, dina medarbetare och kollegor har så kan du lättare styra anpassningar till just individers och din egen tillväxt.

Detta kommer enklare att leda till acceptans för de anpassningar som behövs för att bli ert bästa jag. Det kan till och med leda till delaktighet, motivation och entusiasm. 

Så omfamna anpassning, våga lära nytt och våga testa nya sätt att arbeta.

 

Vill du ha mina blogginlägg och annan information rörande Assurgo Coach & Konsult direkt i din inbox?

Fyll i din e-post nedan och tryck sänd!

blog comments powered by Disqus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.