​Ädla värderingar

Värderingar är det som oftast styr våra handlingar utan att vi tänker på det. När vi t.ex. fattar beslut med vårt förnuft, så är våra värderingar den där "magkänslan". Bra eller dålig känsla i magen beror på om vi agerar i linje med våra värderingar eller mot dem. Se därför till att tänka efter och reflektera varför man känner som man gör inför sitt handlande.  

Jag nämnde i ett tidigare inlägg att man bör ha ädla värderingar som ledare, men vad är ädla värderingar?

För mig innebär det bland annat omtanke och ärlighet, men vad som är ädelt ligger i betraktarens ögon. Personligen lutar jag mig mot tillämpad etik och god moral.   

Viktigt är att ha en stabil värdegrund, en bas som du ska stå på och som ska genomsyra det du säger och gör. Detta är grunden till din integritet och karaktär, arbeta hårt med att agera och tala utifrån din värdegrund.

Som chef och ledare är det oerhört viktigt att du inte säger en sak och gör en annan, du har ständigt ögonen på dig.

För att kunna leva din värdegrund så måste du se djupt in i dig själv och ta reda på dina värderingar, inte de värderingar som du tror att du har, utan de som du verkligen har.

Tydliggör man sina värderingar för sig själv är det enklare att leva dem.

Våra värderingar är djupt rotade uppfattningar om vad som är rätt och fel. Dessa driver, medvetet eller omedvetet, alla våra beslut i livet.

De allra flesta människor bygger upp sin värdegrund under sin uppväxt . Man kanske rent av adopterar sina föräldrars värdegrund eller en gemensam värdegrund från en grupp eller församling som man tillhör eller tillhört under uppväxten.

Om du vill arbeta med din egen värdegrund så kan jag rekommendera att du sätter dig ner och tänker igenom vad du vill stå för.

Din värdegrund bör vara kort och koncis så att den är lätt att komma ihåg. När du väl har satt din värdegrund så måste du meddela din omgivning och be dem påpeka när du gör avsteg från den, ta till dig och ändra ditt beteende. Detta kommer att på sikt förbättra och stärka din integritet och karaktär.

För att ta reda på dina värderingar behöver du ta tid för reflektion och se djupt in i dig själv och leta efter vad du verkligen bryr dig om. Värdegrunden är kopplad till dina känslor och berör dig på djupet.

Ställ frågor som dessa till dig själv:

• Vad bryr jag mig verkligen om?

• Vad skulle få mig att ställa mig på barrikaderna?

• När blir jag riktigt arg?

Tänk på att dina värderingar styr dina handlingar.

Vi drivs alla av våra värderingar, frågan är bara om det är medvetet eller omedvetet?

Om man har adopterat värderingar som man egentligen inte känner känslomässigt för och inte är medveten om sina egna värderingar så blir koppling mellan handling och ord fel ibland. Detta kan visa sig när människor är under hård press eller negativ stress då de agerar på ett annat sätt än vad de säger sig stå för. 

Ett enkelt sätt att rasera förtroende kapital på och skjuta sin karaktär i sank är när ens ord och handlingar inte överensstämmer. Man riskerar dessutom att på sikt må psykiskt dåligt om ens handlingar inte överensstämmer med sina värderingar.

Därför är det viktigt att känna till sin egen värdegrund så att du kan börja agera efter vad du tror på och står för.

När du känner till dina egna värderingar så kommer du enklare att kunna göra medvetna val och prioritera dina handlingar bättre.

En annan stor fördel med att känna sin egen värdegrund är att se om den stämmer någorlunda överens med den värdegrund som den arbetsgivare du representerar har. Om inte, lämna och sök ett annat jobb som överensstämmer med dina egna värderingar.

Detta kommer att ge dig mer harmoni och du kommer att kunna se dig själv i spegeln efter varje beslut, eftersom du inte kommer att behöva riskera att gå i mot dina egna värderingar.

Jag hjälper dig gärna att utforska dina värderingar så att du kan agera och tala utifrån din värdegrund.

Vad är ädla värderingar för dig och hur lever du dem? Dela gärna dina tankar.

Vill du ha mina blogginlägg och annan information rörande Assurgo Coach & Konsult direkt i din inbox?

Fyll i din e-post nedan och tryck sänd!

blog comments powered by Disqus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.