Anmälan till öppna kurser...

Fyll i formuläret nedan med följande information;

- Din email-adress i adressfältet

Följande information i meddelandefältet;

- För- och efternamn

- Företag

- Telefonnummer

- Ort och datum för utbildning

- Önskan om Digital- eller Pappersfaktura

- Fakturaadress

- Övrig information såsom t.ex. allergier, specialkost etc.

- Tryck på "Sänd"

Bokningsregler

Anmälningsavgift är 1000 kr + moms (250 kr) = 1 250 kr. Så fort du betalat in anmälningsavgiften har du garanterat dig en plats. Resterande kursavgift ska vara betald innan eller i samband med kursstart, separat faktura skickas för detta. Du kan ”preliminäranmäla” dig genom att skicka ett mejl (= intresseanmälan). Denna anmälan är ej bindande och föranleder fakturering på anmälningsavgift.

Minimum antal kursdeltagare

Jag förbehåller mig rätten att ställa in utbildningen vid för lågt deltagarantal (minimum 6 deltagare).

Jag meddelar detta senast 2 veckor innan planerad kursstart.

Behöver du avboka kursen gäller följande:

Anmälan är bindande. Betald anmälningsavgift/kursavgift återbetalas inte i normalfall (dock vid inställd kurs). Däremot kan du gå kursen vid ett annat tillfälle, t ex om du blir sjuk eller får förhinder. Anmärkning på faktura ska vara gjord inom 20 dagar. Vid sen betalning debiteras en lagstadgad påminnelseavgift om 50 kr. Dröjsmålsränta 24 %.